Privacy policy

Om onze dienstverlening naar u en onze opdrachtgevers goed uit te kunnen voeren, moeten wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. BM Interfreight behandeld uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en in vertrouwen.

Uw privacy is belangrijk voor ons. BM Interfreight handelt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens verlangen wij deze zorgvuldige werkwijze van eenieder waarmee wij samenwerken.

BM Interfreight zal niet onnodig uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bewaren.

Uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens om de afgesproken dienstverlening te bieden.

Wij ontvangen de persoonsgegevens van onze opdrachtgever waar wij een overeenkomst mee hebben afgesloten of ontvangen persoonsgegevens van u als particulier. Uw persoonsgegevens worden verwerkt als gevolg van onze dienstverlening. Deze gegevens worden enkel gebruikt om deze dienstverlening uit te voeren en niet aan derden verstrekt om u informatie toe te sturen over producten of diensten. Indien uw gegevens buiten de Europese Unie worden gebracht, wordt de bescherming van uw persoonsgegevens indien nodig aangepast.

Om onze werkzaamheden uit te voeren en tot het juiste transport cq opslag te komen, kan het noodzakelijk zijn om te beschikken over uw persoonsgegevens.

Zo verzamelen wij de volgende gegevens:

– Naam
– Adres
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Adres ophalen
– Adres bezorgen
– Gegevens bankrekening

Wij gebruiken deze gegevens met de volgende doelen:

Contact met u leggen om u te informeren
Contact met u leggen om te overleggen
Het bepalen van een juiste transport route
Het ophalen van het transport
Het bezorgen van het transport
Factureren van geleverde diensten
Administratie

Uw gegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Uw gegevens worden in onze werkomgeving, maar ook in onze dossier omgeving, goed beveiligd. Enkel hiervoor geautoriseerde medewerkers kunnen, wanneer dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, kennis hiervan nemen. BM Interfreight houdt bij wie en wanneer toegang tot deze persoonsgegevens heeft.

Wanneer wij uw gegevens delen met de opdrachtgever, wordt ook hier zorg gedragen voor een beveiligde omgeving waarbinnen deze gegevens worden verzonden.

Ook wanneer u gebruik maakt van onze website om uw persoonsgegevens met ons te delen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een offerteformulier of ons contactformulier, nemen wij zorgvuldige beveiligingsmaatregelen in acht.

Uw gegevens als bezoeker van onze website worden beschermd en ook wanneer u gebruik maakt van onze contact- of aanvraagformulieren, worden uw gegevens versleuteld verzonden.

Contact- en aanvraagformulieren

Wanneer u gebruikt maakt van onze online aanvraag- en/of contactformulieren, worden deze na ontvangst direct in behandeling genomen. U gegevens worden niet onnodig (online) bewaard.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons niet onnodig (online) bewaard.
Wij bewaren uw persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals bijvoorbeeld in verband met een belastingaangifte.

Cookies en analytische gegevens

De website van BM Interfreight maakt geen gebruik van cookies die uw identiteit opslaan of die informatie genereren die te herleiden zijn naar uw identiteit.

De website plaatst een cookie om te onthouden in welke taal u onze website leest.

Verwijdering persoonsgegevens

Wanneer u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens in onze administratie zijn opgenomen, kunt u ons een verzoek doen tot verwijdering van deze persoonsgegevens. U stuurt in dit geval een email naar info@bminterfreight.com, welke wij per ommegaande in behandeling zullen nemen. Het kan zijn dat wij u vragen om aan te tonen dat de gegevens in onze administratie werkelijk uw gegevens zijn, door middel van een identiteitsbewijs.

Heeft u nog vragen over hoe BM Interfreight met uw privacy omgaat? Stuurt u dan gerust een email naar info@bminterfreight.com, een geschreven bericht naar de heer B. Braam, BM Interfreight, Koekoeksedijk 11 C, 4761 RG in Zevenbergen of neem telefonisch contact op met de heer B. Braam, verantwoordelijke over de persoonsgegevens in onze administratie, via telefoonnummer 0168-820398.

BM Interfreight BV

Koekoeksedijk 11 C
4761 RG Zevenbergen
The Netherlands
tel: +31 (0)168 820 398
fax: +31 (0)168 820 397

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditie Voorwaarden (FENEX condities), gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam (laatste versie), inclusief de daarin opgenomen arbitrage clausule (artikel 23 FENEX condities), van toepassing. Op uw verzoek sturen wij u deze eenmalig kosteloos toe.